Processen startar alltid från ett behov hos kunden. Det kan vara en helt ny produkt eller en önskan att flytta produktionen till en ny leverantör. När vi får ritningar och eventuella yttlerligare underlag, som t ex särskilda kravspecifikationer eller standarder går vi igenom alla dokument. Vi bokar gärna ett möte med kunden för att diskutera eventuella frågor och för att säkerställa att vi uppfattat uppdraget korrekt.

När alla detaljer i ett projekt klargjorts gör vi en leverantörsscanning, vilka leverantörer har vi som kan tillverka produkten, och vilka leverantörer lever upp till de ställda kraven. Utefter informationen vi fått från kunden skapar vi förförfrågningsunderlag och skickar till de utvalda leverantörerna tillsammans med ritningar och eventuella kravdokument. Vi sköter all kontakt med leverantören och tar hand om eventuella frågor som uppstår och vid behov kontaktar vi kunden för att få svar.

Efterhand som leverantörernas offerter kommer in gör vi en utvärdering av de olika alternativen för att kunna ta fram det bästa erbjudandet till kunden. Slutligen skickar vi en offert till kunden och samtidigt bokar vi ett möte för att diskutera vårt erbjudande.

När vårt erbjudande accepteras sker tillverkning efter kundens inköpsorder eller leveransplaner. All fakturering sker från vårt kontor i Getinge.

Traficator är din kontakt och avtalspartner hela vägen, från framtagning av modeller och utfallsprover till serieleverans. Detta innebär att kunden skickar sina beställningar till oss och vi tar hand om produktionen, kvalitetskontroller och se till att varorna levereras till utsatt plats. Vill ni veta mer om hur vi arbetar är ni välkommen att kontakta oss.